cursos de surf

Els cursos mensuals de surf són la millor manera d'aprendre, perfeccionar i endinsar-te en el món del surf.

OBJECTIUS:

- Entendre el mar (corrents, vents, marees etc.)

- Conèixer les normes de prioritat / seguretat

- Identificar l'equip; ús i manteniment

- Entrar i sortir correctament de l'aigua

- Remada i col·locació sobre la taula de surf

- Take off i lliscament de l'onada